/Files/images/uchitelya/безпека_дiтей_в_iнтернетi.jpg/Files/images/uchitelya/безпека_дiтей_в_iнтернетi(1).jpg/Files/images/uchitelya/безпека_дiтей_в_iнтернетi(2).jpg/Files/images/uchitelya/безпека_дiтей_в_iнтернетi(3).jpg/Files/images/uchitelya/безпека_дiтей_в_iнтернетi(4).jpg

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ

Політичні, економічні, соціальні та правові реформи, що проводяться в нашому суспільстві, безпосередньо стосуються всіх верств населення, зокрема й неповнолітніх, які складають чверть населення країни. Запобігання злочинності в середовищі неповнолітніх є одним із напрямів запобігання злочинності в цілому і на сьогодні залишається однією з головних проблем. Не менш важливими є і питання протидії вчиненню неповнолітніми правопорушень, які хоч і не мають такого рівня соціальної небезпеки як злочини, проте є важливим елементом підтриманням правопорядку і законності в Україні та напрямом їх правової соціалізації. Враховуючи, що особа неповнолітнього перебуває у фазі становлення і можливим залишається її корекція, однією з найактуальніших проблем є створення цілісної та ефективної системи профілактики правопорушень неповнолітніми..

Правопорушення, здійснені неповнолітніми, це небезпечне соціальне явище, оскільки, по-перше, вони негативно впливають на формування особистості; по-друге, завдають значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів; по-третє, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності.

Виділяють адміністративні та кримінальні правопорушення. Відповідно до ч.1 ст.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за який законом передбачено адміністративну відповідальність .

Важливим аспектом формування особистості підлітка є самостійний вибір системи соціальних цінностей. Під час виховання у неблагополучній сім’ї дитина є свідком багатьох негативних факторів, які проявляються з боку її батьків, а саме пияцтво, бійки, ненормативна лексика. Як правило у таких батьків немає часу та навиків на виховування дитини.

Напрями, форми та методи профілактики.

Одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю є превентивне виховання та профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх. Cеред ключових чинників ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми можна назвати такі: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; шкідливі звички; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо.

Проблему профілактики правопорушень серед дітей розглядають переважно як частину педагогічної діяльності, зокрема, у межах навчальних закладів. Проте вищенаведені причини правопорушень вказують, що для подолання злочинності серед неповнолітніх виховної роботи лише в межах навчальних закладів недостатньо.

Заходи правового виховання, спрямовані на профілактику правопорушень, можна розподілити на такі напрями:

-надання правових знань педагогами під час викладання певних предметів;

-проведення вікторин, тематичних уроків (для молодших школярів);

-зустрічі з працівниками правоохоронних органів, які можуть відбуватися за місцем навчання дітей або за місцем роботи правоохоронців (екскурсії до відділів міліції, постів ДАІ, організацій).

На даний час існують різні методи, що можуть використовуватися з метою правового виховання неповнолітніх. Серед них: роз'яснення, розповіді, бесіди, читання творів, лекції, дискусії, диспути з правових питань, «круглі столи» з правових питань та інші вербальні методи, інтерактивні методи - ігри, рольові ігри, вправи, тренінги, конкурси.

Фактором ризику щодо можливості скоєння правопорушень неповнолітніми є не тільки брак правових знань, а й відсутність системи дозвілля, проведення часу без певної мети та заняття.

Відповідно, існує напрям профілактики, спрямований на організацію дозвілля.

Однією з можливостей організації профілактики протиправних дій неповнолітніх у вільний від навчання час може бути робота в літніх таборах. Часто спеціальні програми відпочинку розробляються для дітей із девіантною поведінкою.

Таборування має значні переваги в роботі з підлітками. Це зумовлено зміною звичного соціального середовища, вплив якого часто є негативним.

Методи, що застосовуються для профілактики протиправних дій неповнолітніх у рамках напряму організації дозвілля, частково збігаються з методами правового виховання в навчальних закладах. Діти краще сприймають інформацію, коли вона надається в активній формі (ігри, тренінги тощо). А лекції та інші вербальні методи є традиційними для інформування різних вікових категорій. У цьому напрямі застосовуються також консультації, які дають змогу проводити індивідуальну роботу з дитиною, здійснювати психологічну корекцію, надавати правову допомогу тощо.

Оскільки серед причин і умов скоєння правопорушень підлітками є шкідливі звички, то профілактика правопорушень серед неповнолітніх не матиме бажаних наслідків, якщо комплекс профілактичних заходів не буде включати роботи з позбавлення неповнолітніх шкідливих звичок.

Отже, ще одним напрямом профілактики правопорушень є профілактика шкідливих звичок.

У роботі використовують такі методи, як акції, конкурси, вистави, поширення інформаційно-рекламного матеріалу. Групова робота відбувається у вигляді лекцій, дискусій, диспутів, рольових ігор, тренінгів. Індивідуальна робота проводиться методами консультацій.

Отже, профілактична діяльність щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх може проводитись як у рамках навчального процесу, так і в позашкільний час. Форми та методи роботи мають відповідати віку дітей, викликати в них зацікавлення та спонукати до роздумів.

Профілактика правопорушень відбувається також за методикою «рівний-рівному», коли самі неповнолітні отримують правову підготовку та проводять заходи для своїх однолітків, організовують їхнє дозвілля, здійснюють консультування.

Найефективнішими методами роботи з попередження правопорушень серед неповнолітніх вважаються тренінги та індивідуальні методи.

Головними напрямами профілактики правопорушень серед неповнолітніх можна вважати: правове виховання, організація дозвілля, профілактика шкідливих звичок.

Для поліпшення проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх в навчальних закладах, рекомендуємо наступне:

1.Налагоджувати співпрацю з організаціями, що працюють у сфері попередження протиправних дій неповнолітніх, залучати до співпраці громадські організації.

2. Урізноманітнювати форми та методи профілактики, збільшувати застосування вербальних методів: окрім лекцій та бесід, які передбачають пасивне сприйняття інформації, використовувати диспути, дискусії, вікторини, які активніше залучають слухачів, а також інтерактивні методи подання інформації (тренінги, сюжетно-рольові ігри, вправи).

3. Сприяти розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля підлітків.

4. Залучення правоохоронців до спільних заходів дозвілля дітей (спортивних змагань, конкурсів) та для проведення сюжетно-рольових ігор з метою ознайомлення з роботою правоохоронних органів

5. Підготовка волонтерів, які можуть стати контактними особами для дітей, схильних до девіантної поведінки.

6. Проведення заходів з правової освіти фахівцями та за методикою «рівний-рівному» - самими неповнолітніми.

Профілактична робота з учнями групи ризику

І. Вивчення особистості школяра.

1. Вивчення особової справи школяра, іншої шкільної документації ( класні керівники, соціальний педагог).

2. Вивчення житлово-побутових умов учнів ( класні керівники).

3. Діагностика характерологічного типу учнів. Складання психологічної характеристики ( психолог).

4. Аналіз соціально-психологічних зв’язків учнів ( класні керівники).

5. Дослідження психологічної атмосфери в класній групі (соціометрія) ( психолог).

6. Вивчення оточення учнів за місцем проживання (класні керівники, соціальний педагог).

7. Діагностика психологічного клімату сім’ї ( психолог).

8. Вивчення стану здоров’я учнів групи ризику, схильності до шкідливих звичок (медсестра, соціальний педагог).

9. Вивчення інтересів учнів, їх зайнятості в позакласний час (соціальний педагог, класні керівники)

ІІ. Підготовка вчителя до роботи з дітьми групи ризику та неблагополучними сім’ями.

1. Озброювати вчителів, класних керівників методикою роботи з важковиховуваними учнями, неблагополучними сім’ями ( заступник директора).

2. Проводити систематичну консультацію з питань:

- психологічні особливості учнів;

- причини відхилень у поведінці;

- методи і прийоми методичного впливу на важковиховуваних учнів (соціальний педагог, психолог).

ІІІ. Заходи з профілактики правопорушень важковиховуваних учнів.

1. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями школи (класні керівники).

2. Встановити контроль за навчанням (класні керівники).

3. Пропаганда здорового способу життя (соціальний педагог, психолог).

4. Систематично проводити засідання комісії з профілактики правопорушень (соціальний педагог, заступник директора).

6. На засіданні МО класних керівників заслуховувати й аналізувати роботу з учнями групи ризику (психолог, соціальний педагог, керівництво МО).

ІV. Організація позакласної діяльності.

1. Організувати цикл лекцій і бесід із правових тем (соціальний педагог, інспектор КМСН).

2. Проводити систематичні індивідуальні та групові консультації ( психолог, соціальний педагог).

3. Координувати роботу з інспектором кримінальної міліції (соціальний педагог).

4. Залучати учнів групи ризику до суспільно-корисної праці, громадської роботи ( класні керівники).

5. Залучати учнів групи ризику до участі в роботі гуртків та спортивних секцій (класні керівники, соціальний педагог).

До уваги всіх здобувачів освіти, батьків та педагогічних працівників!

У разі виникнення питань до соціального педагога школи, можете надсилати свої запитання на електронну пошту larchicmo@ukr.net або larchicgrim@gmail.com

Соціальний педагог завждивідкритий до співпраці!

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ»

Протягом тижня з 11.12.2019 по 17.12.2019 соціальний педагог провела анкетування серед учнів 7-х класів з метою визначення інтересів та нахилів дітей до одного чи іншого виду занять. У своїй роботі педагог застосувала диференційно-діагностичний опитувальник «Я віддам перевагу». Кожне питання опитувальника містить два альтернативних варіанта. Із запропонованих 20 пар видів діяльності, учень повинен обрати лише один вид занять, яким би він хотів займатися. Опитування проходило дуже жваво, результати викликали зацікавленість серед учнів до різних професій. Результати опитування показали, що найбільше учнів обрали типи професій: «Людина-Людина», «Людина-Знакова система», «Людина-Художній образ».

«ТВОЄ ЗДОРОВ’Я У ТВОЇХ РУКАХ!»

Після проведених заходів у рамках місячника за здоровий спосіб життя, з метою підведення підсумків роботи у даному напрямку, 09.12.2019 року серед учнів 7- класів соціальний педагог школи провела анкетування з метою вивчення рівня отриманих знань щодо здорового способу життя.

В анкетуванні брали участь 94 учні: з них – 44 хлопчики та 50 дівчаток.

Анкета складалась із 12 запитань, відповіді на які показали, що всі учні добре розуміють складові здорового способу життя, 97% вважають що людям необхідна інформація та знання з даного питання; лише 3% не замислювались над поставленим питанням. Втішає негативне ставлення дітей до наркотиків (100%). Трохи безпечніше учні відносяться до цигарок та спиртних напоїв. 30% респондентів вказали на те, що пробували спиртні напої та палили цигарки. 70% учнів зазначили, що у родинах палить хтось із рідних. Діти розуміють, як шкідливі звички впливають на здоров’я людини і 99% опитаних відмітили що у майбутньому будуть дотримуватись здорового способу життя. Щасти вам!

«ПРАВА СВОЇ ЗНАЙ ТА ПРО ОБОВ’ЯЗКИ НЕ ЗАБУВАЙ!»

Закінчується Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля!». Підводячи підсумки виконаної роботи, соціальний педагог школи провела опитування серед учнів 5-х класів, щоб з’ясувати як учні розуміють свої обов’язки та знають про свої права.

В опитуванні брало участь 125 учнів.

Результати опитування наступні:

20% учнів знають в яких нормативно-правових документах записані права людей та дітей;

33% правильно називають невід’ємне право кожної дитини;

43% називають свої права, хоча не в повному обсязі;

54% учнів добре вивчили та знають свої обов’язки;

Діти вказують на те, що їх права можуть порушувати як у школі так і серед друзів;

На питання хто б на вашу думку, міг допомогти у захисті Ваших прав, найбільша кількість дітей вказує на сім’ю;

На запитання про труднощі та невирішені проблеми сучасних школярів, учні вказують на великі навантаження у школі – 37%;

Під час опитування учні зазначили, що потрібна спеціальна служба . яка займається консультуванням і захистом прав дітей –

Рейд «Урок»

Протягом ІІІ тижня листопада 2019 року, у школі проходив рейд «Урок». Під час рейду учні чергового класу (8 А) виявляли тих дітей, що йдуть з останніх уроків без поважних причин. Нажаль такі факти були виявлені та зафіксовані. Це переважно учні 8-х, 9-х та 10-х класів, з результатами рейду ознайомлено класних керівників для з’ясування причин пропуску уроків та проведення профілактичної роботи як з учнями так і з батьками.

Файл для завантаження внизу сторінки.

/Files/images/nakladn/6-0.jpg/Files/images/nakladn/6-1.jpg/Files/images/nakladn/6-2.jpg/Files/images/nakladn/6-3.jpg/Files/images/nakladn/6-4.jpg/Files/images/uchitelya/Лариса.jpg


СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Назва навчального закладу:

Броварська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Юридична адреса навчального закладу:

м. Бровари, вул. Симона Петлюри 17 Б; 5-61-28

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Назва навчального закладу: Броварська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Юридична адреса навчального закладу: м. Бровари, вул. Симона Петлюри 17 Б;

5-61-28

Станом на 17.01.2018 навчальний рік

Кількість дітей у закладі: 1743

З них за категоріями:

— дітей-сиріт : 5

— дітей, позбавлених батьківського піклування : 11

— дітей-інвалідів : 37

— дітей, які перебувають на диспансерному обліку : 273

— кількість багатодітних сімей/ у них дітей : 68/120

— кількість малозабезпечених сімей/ у них дітей : 3/3

— дітей, які постраждали від чорнобильської катастрофи : 145

— дітей працівників внутрішніх справ, які загинули підчас виконання службових обов'язків : 0

— дітей військовослужбовців, які загинули підчас виконання службових обов'язків:0

— дітей, які перебувають на профілактичному обліку в ССД : 1

— дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку : 9

— дітей, які навчаються вдома : 23

— дітей, які охоплені інклюзивним навчанням: 1

— дітей з родин національних меншин : 27

— дітей з АРК Крим, Донецької та Луганської областей : 56


Маршрут безпеки


в

13 березня 2015 року в Броварській ЗОШ №10 відбулось тренінгове заняття з учнями 10-А класу по профілактиці СНІДу. З дітьми працювали тренери від німецького товариства міжнародного співробітництва (giz) на чолі із заступником начальника відділу департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Фіцайло Світланою Сергіївною.

Під час заняття учні розділились на 5 груп та по черзі проходили 5 станцій «Маршруту безпеки»:

1 станція: «Шляхи передачі ВІЛ -інфекції»

2 станція: «Поруч з тобою»

3 станція: «Запитання і відповіді»

4 станція «Контрацепція»

5 станція: «Твоє життя -твій вибір»

Тренінгова форма роботи дуже цікава для дітей. Вона дає змогу кожному учаснику висловити власну думку. самому побувати в ролі тренера. Діти мали змогу ще раз закріпити та показати свої знання щодо проблем СНІДу, познайомитись із наочністю контрацепції, визначати приорітети в житті та ще багато цікавих моментів. Учні були дуже задоволені .

Адміністрація школи та педагогічний колектив висловлює подяку тренерам та організаторам за проведений захід.

Протягом періоду з 02.02.15 по 06.02.15 в школі проходять уроки-презентації для учнів 3-х класів. Мета таких занять : ознайомлення учнів з поняттями професія, спеціальність, кваліфікація, посада.


a

Під час уроку діти знайомляться з різними професіями, грають у гру "тлумачення професій", вчаться розрізняти ту чи іншу професію і називають професії своїх батьків.

c

З метою виявлення рівня обізнаності учнів 3-х класів з поняттям професія, видами професій, 26 січня 2015 року було проведено анкетування серед учнів. Результати показали, що учні на 40% не розуміють різниці між поняттями професія та посада. Планується провести ряд просвітницьких занять по темі профорієнтації

Завантажити анкету можна знизу сторіки-"анкетування"Шановні батьки!

Пам’ятайте!

Виховання Вашої дитини в Ваших руках!

Ваша власна поведінка – найвирішальніша річ. Ви вважаєте, що виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте чи караєте її. Ви виховуєте її щомиті свого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома.

А.С. Макаренко

1. Не застосовуйте силу у стосунках зі мною. Це привчить мене до того, що рахуватися потрібно лише з силою.

2. Не давайте обіцянок, яких ви не можете виконати: це послаблює мою віру у вас.

3. Не турбуйтеся надто сильно, коли я кажу: "Я вас ненавиджу". Я не це маю на увазі. Я просто хочу, щоб ви пошкодували про те, що зробили мені.

4. Не робіть за мене те, що я в змозі зробити сам. Я можу продовжувати використовувати вас як прислугу.

5. Не виправляйте мене у присутності сторонніх людей. Я зверну набагато більше уваги на ваше зауваження, якщови скажете мені все спокійно віч-на-віч.

6. Не намагайтеся читати мені повчання і нотації. Ви будете здивовані, дізнавшись, як прекрасно я знаю, що таке добре і що таке погано.

7. Не змушуйте мене відчувати, що мої вчинки - смертний гріх. Я повинен навчитися робити помилки, не відчуваючи при цьому, що я ні на що не придатний.

8. Не піддавайте занадто великим випробуванню мою чесність. Будучи заляканий, я легко перетворюся на брехуна.

9. Не захищайте мене від наслідків моїх власних помилок. Я вчуся на власному досвіді.

10. Не намагайтеся позбутися мене, коли я ставлю відверті питання. Якщови не будете на них відповідати, випобачите, що я взагалі перестану ставити вам питання і буду шукати інформацію на стороні.

11. Ніколи навіть не натякайте, що видосконалі та непомильні. Це дає мені відчуття марності спроб зрівнятися з вами.

12. Не турбуйтеся, що ми проводимо разом занадто мало часу. Значення має те, як ми його проводимо.

13. Нехай мої страхи та побоювання не викликають у вас занепокоєння. Інакше я буду боятися ще більше. Покажіть мені, що таке мужність.

14. Ставтеся до мене так само, як виставитеся до своїх друзів.Тоді я теж стану вашим другом.

15. Але найголовніше! Я вас так сильно люблю! Будь ласка, дайте відповідь мені тим же

Як спілкуватися з дитиною?

( Поради соціального педагога)

1. Поважайте почуття підлітка, його право на власні таємниці.

2. Вчасно надавайте певну свободу дитині.

3. Не перетворюйте спілкування на вияв взаємного невдоволення.

4. Говоріть, уникаючи зауважень і недомовок.

5. Прислухайтеся до потреб дитини.

6. Виховуйте дитину на власному прикладі.

7. Ставте перед дитиною тільки ті вимоги, що всилі їй досягти.

8. Підвищуйте свою культуру поведінки, щоб бути зразком для наслідування.

9. Частіше звертайтеся до дитини з проханням, а не з вимогою чи критикою.

10. Обговорюйте поведінку , а не наказуйте.

11. Надавайте можливість самостійному прийняттювласних рішень.

12. Умійте визнавати свої помилки, не соромтеся ви не втрачаєтесвій авторитет, а здобудете повагу, щирість та довіру.

f

Попередження будь яких форм насилля в учнівському колективі

22 січня 2015 року відбулась виробнича нарада класоводів молодшої школи за участю провідного спеціаліста ЦСССДМ Лесик Т. В.. На нараді піднімали питання щодо дотримання педагогічними працівниками прав і свобод дітей, оптимальної співпраці і встановлення партнерських взаємин з учнями та батьками. Прийняли рішення посилити взаємоінформування у роботі .

Соціальний педагог: Мойсеєнко Л. В

f

.

Насилля у школі та вдома

21 січня 2015 року соціальний педагог школи, Мойсеєнко Л. В. проводила анкетування учнів 7-10 класів. Результати анкетування до вашої уваги:


Завантажити
Кiлькiсть переглядiв: 3290