Педагогічною радою нашої школи (протокол №4 від 24.12.2021) було затверджено використання корпоративної платформи

Google Workspace for Education

для реалізації освітнього процессу із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Уроки відбуватимуться за розкладом.

1. Організовуючи освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання, керуємося Методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (травень 2020) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf).

Витяг з Рекомендацій:

1.1 Дистанційне навчання може здійснюватись у двох режимах:

· синхронному (всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі)
· асинхронному (освітній процес здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком).
Відмінністю між синхронним і асинхронним режимами є миттєві повідомлення та негайний зворотний зв’язок. Асинхронний режим не дає можливості такого типу взаємодії.

1.2 Синхронна взаємодія

Цей тип взаємодії передбачає, що учні та вчителі працюють за попередньо укладеним та узгодженим розкладом, у якому враховано всі предмети навчального навантаження учня.

Якщо урок у розкладі присутній 1 раз на тиждень, то достатньо виділити на онлайн-консультацію 20 хвилин на тиждень.

Урок, який відбувається 2-3 рази на тиждень, можна трансформувати в 1-2 онлайн-уроки, доповнені самостійним опрацюванням матеріалів та виконанням завдань.

Якщо дисципліна має 4 і більше уроків на тиждень — варто мати 2-3 онлайн-зустрічі.

Не варто планувати всі 45 хвилин уроку для очної взаємодії, адже певну частину заняття потрібно присвятити відпрацюванню вмінь та навичок, що можна реалізовувати в іншому режимі.

Для синхронної взаємодії підходять такі платформи, як Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype тощо.

1.3 Асинхронна взаємодія

Дистанційний режим роботи дозволяє скористатись перевагою гнучкого планування робочого часу та навантаження як для учнів, так і для вчителів. Це означає, що взаємодії відбуваються в асинхронному режимі, без усталених за розкладом онлайн-зустрічей. Учитель/ка публікує перелік навчальних матеріалів, цифрових ресурсів, завдань, а учні опрацьовують їх у зручному для себе темпі, відповідно до вказаних термінів виконання. Очевидно, що такий режим вимагає від учнів більше навичок планування своєї роботи, що може бути викликом для деяких школярів.

Для асинхронної взаємодії підходять такі платформи, як Google Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо, на яких розміщуються посилання на різноманітні матеріали та діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 4737